PŠAŠATA RĚPA

10. kokot hochoskich źiśi

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 12. september 2018
Małke kokotarje hochoskeje źiśownje. Foto: Resi Lotrina

Lube źiśi,

źinsa cytajśo něco z Hochoze: Dłujko smy se w hochoskej źiśowni ‚Tyca‘ pśigótowali na lětosne kokot a smy wó tom powědali. Starjejše su pomagali wěnki wiś a wrota stajaś. Katrin Tilgnerowa jo naše serbske drastwy pśigótowała a źiśi su pilnje wuknuli rejowaś.

Sobotu, 25. awgusta, smy woblekali źewjeś źowćkow na Ungerojc dwórje. Pózdźej su pśišli pěśo małe rejtowarje z kołowymi kónikami, pón jo dalej šło na swěźeńske městno. Teke Katrin Tilgnerowa a wótkubłarka Manuela Weichert-Glaserowa stej pśišłej burskej, Antje Lejnickowa (Lehnitzke) jo jima pomagała se woblekaś. Jej wutšobny źěk.

Smy zgromadnje domaršěrowali z młoźinu a kapału. Nejžpjerwjej jo M. Weichert-Glaserowa wuwitała wšykne a K. Tilgnerowa jo powjesnuła słodkosći na wrota. Pótom su łapali kokota. Pśiglědarje su mócnje klaskali. Picańske měsćańske gerce su grali. Małe źowća ze źiśownje su směli soburejowaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś