Budu glědaś na pśichod góspodarstwa w Łužycy pśez „serbsku brylu“

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 12. september 2018

Ze Złego Komorowa/Senftenberg. Domowina organizěrujo pśiducy stwórtk a pětk na BTU w Złem Komorowje, we kooperaciji z projektom Zukunftswerkstatt Lausitz, wósebnu góspodarsku konferencu „Quo vadis, Łužyca?“ Jeje tema: Dalšne wuwiśe góspodarskich strukturow ze serbskeje perspektiwy.

Kak jo k tej ideji pśišło? Źěłarnja Zukunftswerkstatt Lausitz jo wordowała załožona, aby wuźěłała wiziju pśichoda za Bramborsku a Saksku: Co dej se cyniś, aby to pśeměnjenje góspodarskich strukturow, we casu wótstupowanja wót wugla, se nejlěpjej raźiło?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś