Pśirodny film jo dostał serbske myto

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 08. nowember 2018
Hupac jo jadna tych gwězdow dobyśarskego filma. Foto: screenshot

Z Chóśebuza/Cottbus. Filmowa pśeglědka jo była 5. nowembra zasej wjerašk za filmarje našogo regiona a lubowarje krotkich filmow wót how. Jo ga ekstra myslona za filmowych lajkow abo połlajkow, kótarež kśě prědne wuźěła we pšawem kino prezentěrowaś. Pśidatnje k tomu maju móžnosć dobyś jadno tych tśich mytow.

Załožba za serbski lud pósćijo myto we wusokosći wót tysac euro. Kótary film myto dostanjo, rozsuźijo jury. Wóna póstajijo teke, chto dostanjo głowne myto. Z Isu Micklitzu a Romanom Pernakom stej lětosa ned dwa luźa pśipódla byłej, kótarejž se wuznajotej z dolnoserbskeju rěcu a kulturu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś