Su wumjenili Astrid Šramowu za wěcywuznatu wobydlarku

Awtor: Stefanie Krautz stwórtk, 08. nowember 2018
Wuběrk za serbske nastupnosći jo w Drjowku wobradował. Foto: H. L.

Wuběrk za serbske nastupnosći wokrejsa Sprjewja-Nysa jo se 24. oktobera w Drjowku zmakał, w Domje dr. Lotara Balka. Wšake formality su byli na dnjownem porěźe, kaž tež to serbske w Drjowku. Dis-kutěrowali su wó wuwijańskej koncepciji za wokrejs Sprjewja-Nysa 2030, mjazy nimi wó „Šćitu a spěchowanju serbskeje identity, rěcy a kultury“. Wšykne su se informěrowali wót nowosćow w seśi „Łužyska muzejowa krajina“. FUEN-kongres w nižnozemskem Ljouwert/Leeuwarden jo była dalšna tema.

Fred Kaiser jo zgromaźinu nawjedował. Pódla su byli decernent Hermann Kostrewa, Měto Nowak (referent w Bramborskem ministarstwje za wědomnosć, slěźenje a kultury), Babette Zenkerowa (muzej w Dešnje), Kerstin Kosakowa (zagronita za serbske nastupnosći Sprjewja-Nysa), Karin Tšukowa a Rosi Tšukowa (Domowina), Margitta Jurkowa (zagronita za serbske nastupnosći w Drjowku), šołta Paul Köhne a Thomas Brase (wjednik wěcnego wobłuka m. d. za turismus) a Dieter Freihoff (zagronity za serbske nastupnosći we wokrejsu Damna Błota).

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś