Rowno wułojte, ned pśedane a to nabrane pósćone

Awtor: Peter Becker stwórtk, 08. nowember 2018
Lipjański rybak Herbert Konzack pśigótujo ryby za pśedań, we tom až gósći se to wšykno woglědaju. Foto: Peter Becker

Pópšawem se góźi mjasec oktober za rybyłojenje, pó tradiciji ga łoje se ryby w mjasecach, kótarychž mě se kóńcy z pismikom „r“. We tom casu jo wjedro zwětšego chłodnjejše, a (njaboge) ryby wóstanu dlej fryšne.

Ze swójimi rybnicami su Błośanarje teke we casach do chłoźecych spižkow měli móžnosć, ryby pó łojśu dlejšy cas pśi žywje-nju zeźaržaś. Lětosny oktober jo se wupokazał ako pśisamem lěśojski mjasec, z nabejnymi rezultatami pśi łojśu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś