Kradu dolnoserbski Nowy Rozhlad za mjasec nowember

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 08. nowember 2018

Mamy nowy mjasec, toś jo k nam teke doleśeł nowy Rozhlad. Co jo pódla za Dolnoserba?

Comy groniś, až tencas jo naš „Serbski kulturny casopis“ pśisamem „Janašowy casopis“. Rozmej: na pěś bokach z nim jo interview wótśišćany, ako redaktorka Sara Mičkec jo z tym chóśebuskim awtorom měła, a to w górnoserbskej rěcy. Rozgrono stoj pód nadpismom „Z Kosykom dóstanje wopisowanje w serbskej literaturje filozofiski a začućowy pozadk“. Tam źo wó tom, až łoni jo wujšeł pó 25 lětnem źele źewjety (a teke slědny) zwězk spisow basnika Mata Kosyka we wudawarstwje Pětša Janaša a Rolanda Martija.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś