Groźćańske domowinarje na rowniskej kjarmušy

Awtor: Jost Schmidtchen stwórtk, 08. nowember 2018
Groźćańske gósći za blidom w Rownem, na Njepilic dwórje. How su wiźeś cłonki tamneje Domowinskeje kupki, prězy na lěwem boce wejsny zastojaŕ André Wenzke. Foto: Jost Schmidtchen

Pśedzachadnu njeźelu su na Njepilic dwórje w Rownem 15. kjarmušu swěśili. Wjele luźi jo se pśipórało, nad cymž se wjaseli Manfred Nickel, pśedsedaŕ spěchowańskego towaristwa Njepilic dwóra.

Zapšawym jo kjarmuša cerkwiny swěźeń, ale tak wusko to nicht wěcej njewiźi. Z muzikaliskim programom grodkojskich dujarjow (Bläsergilde) jo kjarmuša była rědna zgromadnosć z tykańcom a skibkami. Tykańc su južo źeń pjerwjej pjakli, a to wót zajtša rano. Žeńske towaristwa su zasej wugbali wjelike źěło za to.

„Na lětosne žni jo se ta suchota kradu wustatkowała. My na Njepilic rolach ale mamy dobre pówóźowanje (Bewässerung) a togodla su nam jagły derje njasli“, jo gronił Manfred Nickel. Tak lažko stakim njamóžoš rowniskim do jagłow duś. „Pór snopow smy wóstajili, je comy źiśam pokazaś. Chto ga źinsa hyšći wě, kak jagły rostu? Zbytk nažnetych jagłow smy darili zwěrjeńcoju we Běłej Wóźe“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś