Wótpokažo „Budyšyński centralizmus“

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 09. januar 2019

Z Wórjejc/Hoyerswerda. Marcel Brauman (55) jo wót oktobra 2018 župan Domowinskeje wórjejskeje župy „Handrij Zejler“. Wón jo naraźił, až centralna serbska institucija dej nastaś we wórjejskich stronach. Konkretnje se mysli na kulturny centrum „Krabatowy młyn“ w Carnem Chołmcu, centrum sam dej se wě byś zapśěgnjony. Tobias Zschieschick, jadnaŕ centruma, wiźi ideju ako realistisku. Braumann měni, až wšołužyski centrum za źiśi dej nastaś z fokusom na serbsku rěc, z dolno- a górnoserbskimi póbitowanjami. Tak dej se stwóriś pšawa wšoserbska institucija bźeze centrale abo filialow. To naraźenje jo prědk połožył pśedsedarce Załožby za serbski lud Susannje Šenkec a pśedsedarjeju Domowiny, Dawidoju Statnikoju. To jo pisała casnik „Lausitzer Rundschau“, a Marcel Braumann jo to Casnikoju wobwěsćił. Wušej togo dej byś (pó ideji Braumanna) běrow z koordinatorku abo koordinatorom we Wórjejcach.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś