Woklapnica: Fred Kaiser šołtujo južo 25 lět

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 09. januar 2019

Z Dešna/Dissen. Na woklapnicy sobotu wjacor we Serbskem dwórje su se źěkowali šołśe Fred Kaiseroju (CDU), kótaryž jo we decemberu swěśił jubilej 25 lět šołtowanja. Wótpósłana bramborskego parlamenta Roswitha Schierowa (CDU) jo na woklapnicy jogo chwaliła, až wón pśemóžo za ideje a iniciatiwy luźi dobyś, což jo se derje pokazało na bramborskem žnjownem swěźenju pśed pór lětami. Něgajšny šołta susedneje gołkojskeje gmejny Fritz Handrow jo nalicył te pócynki, ak šołta musy měś: lubosć a interesu za swóju wjas a gmejnu, wón musy z wobydlarjami jadno mustwo stwóriś a naslědku kompromise pśenjasć. To Kaiser za jogo zdaśim derje móžo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś