Sakska buźo serbskim gmejnam 5.000 euro k lětu dawaś

Awtor: Andreas Kirschke srjoda, 09. januar 2019

Z Drježdźan/Dresden. Kužda gmejna abo město we serbskem sedleńskem rumje w Sakskej buźo wótněnta wót kraja k lětu 5.000 euro za mócowanje serbskeje rěcy dostawaś. To jo wobzamknuł sakski parlament srjejź decembera. Wó to jo se pilnowała sakska serbska rada, za tym, ako su pśewjadli łoni we februaru to wuběźowanje Serbska rěc jo žywa.

Sakska buźo kužde lěto a mimo běrokratiskich zadorow 300.000 euro za ten „Serbski komunalny program“ nałožyś. Kužda serbska komuna dostanjo pawšalnje 5.000 euro, wóni njebudu musaś žedno póžedanje za nimi stajiś a teke nic dopokazaś, za co su je wudali.

W Sakskej jo 44 komunow ako serbskich pśipóznatych: 29 w budyšyńskem a 15 w zgórjelskem wokrejsu. Stakim budu wóni dostaś nagromadu 220.000 euro k lětu. Za te zbytne 80.000 euro dej se załožyś service-běrow, kótaryž buźo za komuny pśełožowaŕsku słužbu wobstaraś – jo Casnikoju groniła Maria Michałkowa, pśedsedaŕka sakskeje Serbskeje rady a něgajšna wótpósłana nimskego parlamenta.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś