Spiwy, ako su nagrawali „za čěskimi horami“

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 09. januar 2019

Južo cesto su byli gósć na dudakowem festiwalu w Slěpem a festiwalu „Łužyca“, česka muzikowa kupka „Lidová muzika z Chrástu“. Chrast, to jo wjaska pla Plzeňa/Pilsen. Ako sami pišu na swójom homepage (tam to teke stoj w górnoserbskej rěcy), su wóni źinsa jadnučka folklorna kupka w Čěskej, kótaraž pšawidłownje serbske ludowe spiwy grajo a wó Łužycy a Serbach wulicujo. Konsekwentnje dosć su te stawne dwanasćo gercow teje trupy něnto wugótowali cd „Za čěskimi horami“. 28 spiwow jo nagranych, pla kuždego stoj, z kakeje jsy pochada. Nic dolnoserbskego njejo pódla, ale wjele we slěpjańskej rěcy. Jaden jo z Miłoraza, styri ze Slěpego, tśi z Trjebina a jadna z Nowego Města. Dalej su styri z Kulowa, dwě z Łaza, a jadna z Ralbic, Rakec, Minakała, Mortkow, Wólšinki a Njeznarjow. Dwě spiwje dopomnjejotej na wótbagrowanej jsy Kołpin a Ratsku. Te, ako su wuzwólili štucki, su měli wjeliku wutšobu za slěpjańske strony, a ten kradu nowy slěpjański spiwnik „Daj mi jeno jajko“ jo jim wažne žredło było.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś