„Ten ceły swět cu lubowaś a mólowaś a mólowaś“

Awtor: Jutta Kaiser srjoda, 09. januar 2019
Irmgard Kulejowa. Foto: Martina Arlt

Na wjacor 9. decembra 2018 jo znata Bukojska mólarka – 91lětna – z togo swěta wujšła. Naroźiła jo se Irmgard Kulejowa 17. awgusta 1927 ako Lotherojc źowćo w Barlinju. Pó rozejźenju starjejšeju, wrośi se mama z jadnasćolětneju źowku do domacnego Bukowa, blisko Grodka. Tam, slězy gólki a w lěśe 1985 wótbagrowanem Bukowom, bydlašo Irmgard Kulejowa až do skóro slědnych mjasecow swójogo žywjenja. Akle, ako njejstej to chórosć a móc wěcej pśiwdałej, jo ze śěžkeju wutšobu dejała pśiwześ swój slědny pśebytk we wótwardowarni w Lubušu. Tam jo něnt swójej mucnej wócy na pśecej zacyniła. Dajmy jej wótpócywaś, pśeto „Irmchen“, ako smy ju lubosnje pomjenjowali, njeby mógała žywa byś mimo papjery, šćotki a barwow.

Pśecej, gaž se na bukojsku mólarku myslim, wótwórijo se mě pśed wócyma wobraz: Wjele luźi, swěźeński ruš. We srjejźi sejźi žeńska, pśed sobu stafelaju. Pśez běłu papjeru šwyra se ruka z wołojnikom. Pak casy zwignjo mólarka głowu, glěda na swój model, pón zasej na łopjeno. Wokoło njeje pśiglědajuce luźe ju njemóle. Na papjerje nastanjo cłowjeske woblico – žeńscyny portret.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś