Pusćina we Błotach

Awtor: Ines Neumann stwórtk, 14. měrc 2019
Slědny tyźeń wótmólowane: Mócny wětš jo na njewobźěłanem pólu pla Wjerbna naduł tak wjele pěska, až su nastali małe pěskowe změty. Krajina rowna se skerjej pusćinje a nic Błotam. Foto: M. Helbig
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś