Wjas z dłujkeju historiju se minjo, k lubu tym, ako kśě wěste źěło měś

Awtor: Andreas Kirschke stwórtk, 14. měrc 2019
Tofla k historiji Miłoraza buźo sama skóro se minuś. Miłoraz jo za znankstwom pisnych dokumentow nanejmjenjej 483 lět stary. Foto: A. Kirschke

Z Trjebina/Trebendorf pla Slěpego. Miłoraz jo ta slědna wjas w Sakskej, ako buźo se wótbagrowaś. Na jaden part wobzamknjo pśesedlenje tu wobuznu, wjele lět trajucu njewěstosć wobydlari, na drugi part pak buźo to weto twarda cezura, tak ako za miłoraske wobydlarje, tak teke za cełu trjebinsku gmejnu. To jo srjodu tyźeń gronił trjebinski šołta Waldemar Locke (CDU) z Miłoraza (Miłoraz słuša k trjebinskej gmejnje) na wobradowanju gmejnskeje rady. „Stakim minjo se wjas z wjele hundert lět stareju historiju, z historiskeju najsu, ze swójeju wizu žywjenja a ze swójim twardym zakórjenjenim we domacnej zemi. To wobzamknjenje stanjo se tym k lubu, kenž su póžedali za wěstymi źěłowymi městami we brunicowem górnistwje.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś