Ze župy Dolna Łužyca

Pśiduca „głowna“ buźo w Bórkowach

Von Horst Adam Mittwoch, 05. Dezember 2018

Pśiduca „głowna“ buźo w Bórkowach

Domowinska župa Dolna Łužyca pśewjeźo swóju pśiducnu głownu zgromaźinu pětk, 2. februara, w Bórkowach w tamnem Wendigowem gósćeńcu „Deutsches Haus“ To su cłonki župnego pśedsedarstwa na swójom pósejźenju w Serbskem domje wobzamknuli. Z tym deje se teke pśipóznaś wše te aktiwity w Domowinskem a serbskem źěle w tej wjelikej błośańskej nimsko-serbskej gmejnje. Maju ga tam mócnu młoźinsku Domowinsku kupku, dwě kupce serbskich błośańskich rybarjow a wjelike Domowniske a drastwine towaristwo, a we wejsnej šuli wuknjo wjele źiśi a młodostnych dolnoserbsku rěc we Witaj-wucbje a w normalnej serbskej wucbje, w Kita wuknu te nejmjeńše serbsku rěc.

Wokoło 80 delegatow z tych 39 kupkow a 24 towaristwow z dogromady 2350 cłonkami a gósći budu na głownej zgromaźinje wó źěle w lěśe 2018 śěgnuś bilancu a wobzamknuś nadawki za 2019. Pśi tom by dejało byś to grono wósebnje wó šulstwje a hyšći wěcej wó bogatem kulturnem źěle, w kótaremž jo w slědnem casu wjele nowego nastało w župje a w kupkach.

„Serbska kjarmuša“ – wjelgin woblubowana

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen