ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

stwórtk, 14. februara, zeger 16:00

Barliń/Berlin

Serbske blido

Pśiduce barlińske Serbske blido buźo stwórtk, 14. februara, zeger 16:00 w gósćeńcu „Einstein Kaffee“: To jo na Friedrichowej droze 206, rožk Zimmerowa droga.

Serbska filmowa zyma

W barlińskem „Kino Krokodil“ (na Greifenhagener Str. 32) buźo sobotu, 16. februara, Serbska filmowa zyma. Wót zeger 20:30 pokazaju slědujuce krotke filmy: Měr (Frieden) wót Renšojc Anne-Kathrin a Clemensa Schieska z lěta 2015. Na to slědujo serbska wersija filma „Gaž wětšyk dujo. Und auf steht die Wahrheit“ wó Minje Witkojc. Režiju jo měł Toni Bruk, film jo z lěta 1984. Tśeśi film jo „Jadna gesta, jaden dych, jaden kosmos – komponist Juro Mětšk“ wót Romana Pernaka a Martina Zawadzkego. Jen stej wjerśełej 2018. Ako slědny stoj film „Friedenkriegen ... Z wójny jědu...“ na programje.

Chóśebuz/Cottbus

Ptaškowa swajźba

Stwórtk, 14. februara, pokazujo Serbski ludowy ansambl swój lětosny program ku ptaškowej swajźbje za źiśi. To buźo wót zeger 11:00 w Měsćańskej hali, to pśed-stajenje zeger 9:00 jo wupśedane. Kórty su dostaś na dnjownej kasy w Měsćańskej hali. Dorosćone zapłaśiju 6 euro, źiśi 4 euro. Familijowa kórta płaśi 16 euro.

Bórkowy/Burg

Serbsko-nimska namša

Njeźelu, 17. februara, buźo zeger 10:00 w bórkojskem wósadnem domje (Namšarski puś 2) serbsko-nimska namša. Liturgiski to cełe nawjedowujo faraŕ Michael Heimann, serbski part pśewzejo Hartmut S. Leipner. Na to pšosytej źěłowa kupka „Serbska namša“ a bórkojska wósada.

Luboraz/Lieberose

Wjasele do rejki

Njeźelu, 17. februara, zeger 15.00 móžośo w wobydlarskem centrumje „Darre“ wuknuś a wóspjetowaś ludowe reje z M. Apelom.

Zapusty kóńc tyźenja

Pětk, 15. februara

Turnow/Turnow a Pśiłuk/Preilack

muskecy zapust, wumarš zeger 19:30 wót gósćeńca „Zum goldenen Krug“ w Turnowje

Sobotu, 16. februara

Nowa Niwa/Neu Zauche

młoźinski zapust, wumarš buźo zeger 14:00 wót gósćeńca „Zum Oberspreewald“

Popojce/Papitz

zgromadny zapust, zachopiś budu najsy, wumarš wóttam buźo zeger 13:00

Njabóžkojce/Naundorf a Długi/Fleißdorf

zgromadny zapust, pśeśěg buźo pśez Njabóžkojce a Długi, wumarš zeger 13:30 wót gósćeńca „Storchennest“ w Njabóžkojcach

Brjazyna/Briesen

muskecy zapust, zeger 16:00 wumarš z gósćeńca „Ballhaus Eiche“

Njeźelu, 17. februara

Barbuk/Bärenbrück

zgromadny zapust, wumarš zeger 14:00 wót gósćeńca „Zum Dorfkrug“

Hochoza/Drachhausen

młoźinski zapust, wumarš zeger 13:00 wót gmejnskego centruma „Kólasko“

Depsk/Döbbrick

zgromadny zapust, zeger 14:00 wumarš wót sportnišća

Žylow/Sielow

młoźinski zapust, wumarš zeger 13:00 wót wejsnego gósćeńca

Limbark/Limberg

muskecy zapust, wumarš zeger 14:00 wót Mužykojc gósćeńca

Gołbin/Gulben

zgromadny zapust, wumarš zeger 13:30 wót gósćeńca „Glücksbrunnen“

Žylowk/Merzdorf

wumarš zeger 14:00 wót sportnišća

Historiske fota Dolneje Łužyce

Tuchylu su w Serbskej kulturnej informaciji (SKI) w Budyšynje historiske fota z Dolneje Łužyce wiźeś. To su fota, ako Heiko Lobert z Kóšnojc jo zběrał, to su swajźby a druge motiwy z Kóšnojc, Źiwiz, Tšawnice a drugich jsow. Wustajeńca buźo do kóńca měrca w SKI na Póstowem naměsće 2. SKI jo pónjeźele, srjodu a pětk wótcynjona wót zeger 10:00 do 16:30 a wałtoru a stwórtk wót 10:00 do 18:00.

„Łužyca“ – serbski magacin

Sobotu, 16.02.2019, zeger 13:30 – 14:00, w rbb telewiziji

Wuwitajomy Was tenraz z uniwersitnego města Lipska. Moderator Christian Matthée pśiźo tam do rozgrona mj. dr. z prof. Edwardom Wornarjom, direktorom instituta za sorabistiku, a ze serbskimi studentami lipšćańskeje uni.

Dalšne temy magacina:

– pó ewaluaciji serbskich kubłańskich pórucenjow na zakładnych šulach Dolneje Łužyce – kak pójźo dalej ze serbskeju wucbu?

– portrej: Jakob Gruhl, serbski repaŕ – jo skomponěrował basni dolnoserbskeje basnikarki Miny Witkojc

– casowe drogowanje: pśed 65 lětami prědny dolnoserbski rěcny kurs a załoženje šule za dolnoserbsku rěc a kulturu

– Europeada 2020: chto buźo Serbow zastupowaś na kopańcowem mejstarstwje europskich narodnych mjeńšynow?

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 14.02.

Łužyske impresije:

­– Ze serbskego archiwa

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

– Gratulacije dnja

pětk, 15.02.

Muzika a pórucenja:

– Póstrow za źiśi

– Dawamy do rady

– Kulturne pokazki

– Póglěd do telewizijnego magacina „Łužyca“ a na serbski program w radiju

– Gratulacije dnja

njeźelu, 17.02.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin: nowosći a pśinoski

– Tematiske wusćełanje:

wósebny koncert na progu lěta“ 3. źěl

– Nabóžne wusćełanje ­– Gratulujomy

pónjeźele, 18.02.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi

– Dolnoserbski report

– Nowosći

– Aktualny telefonat

­– Gratulujomy

wałtoru, 19.02.

Kulturny magacin:

­– Kulturny pśinosk

– Gaž muzika zagrajo

srjodu, 20.02.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći

– Póglědajomy do Nowego

Casnika

– Naša serbska rěc


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen