ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (27.06.19)

Chóśebuz/Cottbus

Foto-wustajeńca „Theodor Fontane zasej w Błotach“

Stwórtk, 27. junija, zeger 18:00 w Serbskem domje budu se prezentěrowaś fotografije, ak su nastali we workshopje z fotografom Peterom Beckerom. Wóni su mólowali městka w Błotach, źož Fontane jo póbył, a su sceny z nim insceněrowali. Łokaśina buźo spiwaś.

Swěźeńske wótpołdnjo: Jubileum 65 lět rěcna šula w Dešanku

Pětk, 28. junija, zeger 14:00, w kafeteriji Dolnoserbskego gymnaziuma buźo swěźeńske wótpołdnjo pśi góźbje 65lětnego jubileja załoženja Centralneje serbskeje rěcneje šule w Dešanku. Program wopśimjejo referat k historiji šule. Pócesćiś a spominaś budu na Bjarnata Rjentša. Teke wobźělniki ferialnego kursa budu wustupiś: dorosćone a teke źiśeca kupka, ak pśigótujo źiwadłowy kus. Dolnoserbski sekstet buźo spiwaś. Gósći budu móc se rozgranjaś pśi kafeju a tykańcu. Zastup jo dermo.

Zeger 20:00 buźo „Kula Bula“ graś w kjarcmje Deniro k „Serbskej lěśojskej nocy“ (live-muzika a reja; płaśonk: 5 €).

Błobošojce/Bloischdorf

Wjasele do rejki

Towarišne rejowanje z Michaelom Apelom buźo njeźelu, 30. junija, zeger 14:00 w Muzejownej brožni w Błobošojcach.

Rowne/Rohne

Muzikalisko-literarne wótpołdnjo w góli

Rowniske głosy a rowniske wejsne źiwadło pšose njeźelu, 30. junija, na muzikalisko-literarne wótpołdnjo w góli. Zmakanišćo buźo pśi něgajšneje Haseloff (Wolf)-gólnikarnje. Zarědowanje buźo zeger 14:30 pód starym dubom w bliskosći gata z wutkami (Seerosen) a z małym a rědnym piknikom. Městno dajo se tak nejlěpjej namakaś: na Miłoraskej droze, krotko do Miłoraza, pla Hubertusecka nalěwo wótbocyś.

BarliŃ/Berlin

Serbske blido

Pśiduce Serbske blido buźo stwórtk, 11. julija, zeger 16:00 w gósćeńcu EINSTEIN KAFFEE, Friedrichowa droga 206, rožk Zimmerowa droga, 10969 Berlin. Wšykne su lubje witane, wšojadno, lěc powědaju dolno- abo górnoserbski.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 27.6.

Łužyske impresije:

­– Serbski źeń Lěwicy w Lubnjowje

– Ze serbskego archiwa: Harald Końcak z wutšobu za serbske žywjenje

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

pětk, 28.6.

Muzika a pórucenja:

– Naš póstrow za źiśi

– Serbska delegacija w Kanaźe

– Kulturne pokazki

– Póglědanje na serbski program w radiju

njeźelu, 30.6.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin: powěsći, 65 lět serbska rěcna šula w

Dešanku, krotkoportrej:

Oleg z Amsterdama, serbski kompaktny kurs

– Kulturne wusćěłanje: „Akcija Mužakow“

– Nabóžne wusćełanje

– Gratulujomy

– Tak ja to wiźim: „luta pšostosć“

pónjeźele, 1.7.

Łužyca cora a źinsa:

­­­– Póstrow za źiśi: „mały ptašk“

– Wustajeńca w Luborazu

– Powěsći, Aktualny telefonat

wałtoru, 2.7.

Kulturny magacin:

­– Kulturny pśinosk

­– Gaž muzika zagrajo: „swajźbarske nałogi w sb. Muzice“

srjodu, 3.7.

Magacin k połdnju:

­– Aktualne z Łužyce, Powěsći, Póglědamy do Casnika, Serija „naša serbska rěc“, Wuwabk BUBAK, Gratulujomy


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen