ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy

Žylow/Sielow

Wjasele do rejki

Srjodu, 24. apryla, buźo Michael Apel wót zeger 19:00 w sportaŕskem domje (Berggasse 1) pokazaś a nawjedowaś ludowe reje.

Zły Komorow/

Senftenberg

Pśednosk wó archeologiji

Stwórtk, 25. apryla, buźo Torben Schmeiduch we Wobydlaŕskem domje Serbska cerkwja (Baderstr. 10) k temje „K stawizny a k archeologija słowjańskich rodow mjazy Łobjom a Odru wót 7. do 12. stolěśa powědaś. Zachopiś buźo zeger 19:00.

Lipsk/Leipzig

Serbske blido

Pśiduce serbske blido w Lipsku buźo stwórtk, 25. apryla, w Beyerhaus (Ernst-Schneller-Straße 6). Zachopiś budu zeger 19:00.

Lubin/Lübbenau

Wjasele do rejki

Pětk, 26. apryla, zeger 18:00 w „Café Lange“ na Spielbergstraße 3. Michael Apel buźo tam pokazaś a nawjedowaś ludowe reje

Spiwanje

Hory/Bergen

Pasionske spiwanje

Zeleny stwórtk, 18. apryla, buźo zeger 16:30 nabóžnina z promštom n. w. Friedhartom Vogelom a spiwanje nimskich a serbskich pasionskich spiwow. Pótom buźo kafej a „plac“. Městno jo Patokojc brožnja (Schrotholzscheune) na Horach (Najsy/Am Anger 43, 02979 Halštrowa hola/Elsterheide, wejsny źěl Hory/Bergen). Pšosym pśinjasćo tasu a talaŕ za kafejpiśe.

Dešno/Dissen

Dojatšowne spiwanje

Śichy pětk, 19. apryla, buźo chor Łužyca wót zeger 16:00 do 17:00 spiwaś pasionske a jatšowne kjarliže w dešańskej ewangelskej cerkwi.

Bórkowy/Burg

Pasionska muzika

W bórkojskej cerkwi budu śichy pětk, 19. apryla, wót 15:00 do 16:00 graś muziku k smjertnej góźinje Kristusa.

Jatšowne tšubjenje a spiwanje

Wósada a chorowa gromadosć „Concordia“ budu jatšownicu, 21. apryla, wót zeger 9:30 tšubiś a jatšowne kjarliže spiwaś. Pótom buźo familijowa namša.

Móst/Heinersbrück

Jatšowne spiwanje

Jatšownicu, 21. apryla, gaž se swita, budu na drogach Mósta spiwaś wót górjejstawanja Kristusa. Zachopiś budu pśi cerkwi.

Kósobuz/Kunersdorf

Jatšowne spiwanje

Tudy budu jatšownicu, 21. apryla, zachopiś to jatšowne spiwanje zeger 4:30 pśi wognjowej woborje a budu někak do zeger 6:00 ducy.

Slěpe/Schleife

Jatšowne spiwanje

Jatšownicu, 21. apryla, buźo jatšowne spiwanje wót zeger 5:00 pśed cerkwju. Spiwaś budu žeńske wót Kólesko z. t. a jadnotliwe něgajšne Kantorki.

Rowne/Rohne

Jatšowna nabóžnina

Jatšownicu, 21. apryla, buźo 7:00 nabóžnina w cerkwicce na kjarchobje. Žeńske wót Kólesko z. t. budu spiwaś na nabóžninje a pśed cerkwicku. Pótom buźo faraŕka Malinkowa zaswěśiś stare serbske kamjeny na row, ako su renowěrowali a zas stajali na tom kjarchobje.

Jatšy w muzeju

Drjowk/Drebkau

Wustajeńca

Hyšći do njeźele, 5. maja, jo w Serbskej tkajarskej śpje w Drjowku wiźeś wustajeńca „Jatšowne jaja – jatšowne nałogi.“ Wustajeńca jo wiźeś wót wałtory do njeźele kaž tež drugi źeń jatš (pónjeźele) wót zeger 13:00 do 17:00. Wót śichego pětka do jatšowneje pónjeźele pokazujo Werner Caroba z Wórjejc kak serbske jatšowne jaja se wupyšnje. Adresa jo: Pśi marku (Am Markt) 10, 03116 Drjowk.

Zastup płaśi 2,50 euro za dorosćone, pónižone 2 euro a za źiśi a młodostny do 18 lět 1 euro. Źiśi do 6 lět mógu se wšykno dermo woglědaś.

Zabrod/Sabrodt

Berza jatšownych jajow

Śichy pětk, 19. apryla, buźo w zabroźańskem muzeju jatšownych jajow berza jatšownych jajow, a to wót zeger 10:00. Muzej namakajośo na Wejsnej droze 41. Wjas słuša ku wjelikej gmejnje Halštrowa hola.

Lědy/Lehde

Jatšy w muzeju pód gołym njebjom

Wót 19. apryla do 22. apryla pokazuju w muzeju pód gołym njebjom na Lědach, kak burske serbske jatšy su byli.

Děsno/Dissen

Stary lud

Sobotu, 20. apryla, jatšownicu, 21. apryl,a a jatšowne pónjeźele, 22. apryla, móžośo w Domowniskem muzeju dožywiś jatšy pla „Starego luda“ wót zeger 12:00 do 16:00.

Łapaju šefa teke w Radušu

Z Budyšyna/Bautzen. Chtož njama raz połnu gubu wót swójogo šefa abo swójeje sěfowki? Lěc na źěle abo doma, wótergi to mjazsobne derje njeklapujo.

Jaden ekstremny pśikład spórajo něnto budyšyńske nimsko-serbske ludowe źiwadło na jawišćo. A to se stanjo: Kowalkowe wuwjedu (entführen) jadnogo wopacnego. Stakim muse wuwjeźonego koncernowego šefa tak malsnje ako móžno zasej wótbyś. Ale togo njekśě daniž jogo žeńska daniž jogo kolegi slědk měś. Nawopak: póbituju wuwjeźarjam tśi miliony, gaž jogo z boka spóraju. Až to se stanjo na jawišću na luštny part, a to w našej rěcy, to se rozmějo.

Komedija „Łapanje šefa“ změjo sobotu, 27. apryla, zeger 19:30 swóju premjeru w Hochozy. Dalšne terminy budu sobotu, 4. maja w Radušu (zeger 19:30, sportowa a kulturna brožnja), 5. maja w Dešnje (17:00 Serbski dwór) a srjodu, 8. maja w Chóśebuzu (zeger 15:00 a 19:30 na Komornem jawišcu).

Buźo zasej simultane pśestajenje do nimskeje rěcy.

Wupyšnjenje jatšownych jajow

Bórkowy/Burg

Śichy pětk, 19. apryla, a sobotu, 20. apryla, budu wót zeger 11:00 do 17:00 jatšowne jaja pyšniś w Domje zmakanjow (Pśi zelezniskem damje/Am Bahndamm 12c). Wy móžośo tam teke rucnikarstwo dožywiś, filc źěłaś a mozaiki z głažka połožyś. Zastup jo dermo.

Kak se jatšowne jaja z wóskom wupyšniju, móžośo se teke w bórkojskej Domowniskej śpě woglědaś, a to jatšownicu a jatšowne pónjeźele wót zeger 13:00 do 17:00. Tam budu teke walkowaś.

Dešno

W dešańskem Domowniskem muzeju móžośo sobotu, 20. apryla, wót zeger 14:00 do 17:00 wupyšniś jatšowne jaja z wóskom.

Jatšowne rejtowanje

Cerkwica/Zerkwitz

Jatšownicu, 21. apryla, buźo w Cerkwicy jatšowne rejtowanje. Zeger 9.00 zachopiju z namšu w cerkwiskej cerkwi (wjas słuša k měsće Lubnjow). Zeger 10:00 wurejtujo, prědna stacija buźo zeger 11:00 Stationsandacht Radyńc (Klein Radden), źož buźo teke nabóžnina. Dalšnej nabóžninje buźotej zeger 11:30 w Rogowje (Ragow) a zeger 13:15 w Kśimnicach (Krimnitz). W Ragowje a Kśimnicach dostanjo jadno źowćko jatšowny kružk.

Jatšowne wognje

Bórkowy/Burg

Wšuźi w našych jsach a městach zapaliju w nocy do jatšownice jatšowne wognje. Glědajśo pšosym sami, gdy a źo to pla Was buźo. Pokazaś comy na to, až móžośo w Bórkowach cołnowaś k wšakim jatšownym wognjam. Zmakaniśćo za to buźo sobotu, 20. apryla, zeger 20:15 pśi gósćeńcu „Erlkönig“.

Serbska namša

Picnjo/Peitz

Drugi źeń jatš, 22. apryla, buźo zeger 9:30 serbska jatšowna namša w Picańskej cerkwi pśi marku. Prjatkowaś buźo Ingolf Kśenka. RBB wusćela namšu.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 18.04.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

– Gratulacije dnja

Śichy pětk, 19.04.

Program za cełu familiju:

– Nabóžne wusćełanje (słowa k dnju: Till Wojtow)

– Pasionske spiwanja z

chorom „Łužyca“ w Dešnje

– Žałowańske tradicije a

spiwanja

– Jatšowne pokazki

– Póglědanje na serbski

jatšowny program w radiju

jatšownicu, 21.04.

Program za cełu familiju:

– Nabóžne wusćełanje

– Jatšowne spiwanje w Mósće

– Jatšy w Makedońskej

– Nalětne źěła

– Wó dupjenju

Jatšowne pónjeźele, 22.04.

Program za cełu familiju:

­­– Zwěrjeta w nalěśu

– Nagrawanje serbskeje

jatšowneje namše w Picnju

wałtoru, 23.04.

Kulturny magacin:

­– Kulturny pśinosk

– Gaž muzika zagrajo:

wšykne mazurki swěta

srjodu, 24.04.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći

– Póglědamy do Nowego

Casnika

– Rěcne wobroty pó dolnoserbsku rozkłaźone


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen