ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (18.07.18)

Chóśebuz/Cottbus

Wótwórjenje wustajeńce

Stwórtk, 19. julija, zeger 19.00 buźo wósebna wustajeńca w chóśebuskem Serbskem domje pokazaś twórjenje mólarja a grafikarja Horsta Jurtza z Běłeje Wody.

Wobšyrna jo paleta temow wuměłskich źěłow Horsta Jurtza. Wón pśiwobrośijo se teke temam ze serbskego žywjenja, wóebnje w Slěpjanskich, ale teke w Chóśebuskich regionach a jo ako mólaŕ tam ducy. Lawdaciju źaržy Babette Zenkerowa, wjednica Domowniskego muzeja w Dešnje. Spiwaś buźo Pytko.

Wustajeńca jo wótcynjona až do 12.10.2018. Wótwórjona jo wustajeńca pónjeźele do pětka wót zeger 10.00 do zeger 16.30, kóńc tyźenja a pó swěźenjach pó dogronjenju.

Dešno/Dissen

Źiśi mógu we ferijach sami butrowaś

Za šulske źiśi we ferijach jo se Domowniski muzej w Dešnje něco wósebnego wumyslił. Stwórtk, 19. julija, zeger 11.00 mógu how sami butrowaś. Z fryšnym klěbom mógu pón wopytaś, kak jich butra słoźi. Pśed tym pak budu hyšći zgóniś, kak su burske luźe pśed 100 lětami źěłali. Wšo se wótmějo we wjažy muzeja. Źiśi muse płaśiś 3,50 euro a dorosćone tšochu wěcej, ga 5,50 euro.

Bórkowy/Burg

Mólowaś – tenraz w „měšanej technice“

Sobotu, 21. julija, wót zeger 9.00 do 16.00 góźin, se wugótujo wósebny kurs za mólowanje. Tenraz w „měšanej technice“. Tu su wunamakali južo w casu renesance, jo to kombinacija z wólejowymi a wódnymi barwami. Wobźělniki muse to kradu planowaś, zakład za to jo konkretna kreslanka. Tema za take mólowanje jo „głažk“. Ten kurs nawjedujo serbski wuměłc Fred Pětška-Bricks. Wón se pśewjeźo w Bórkowach (Schlossbergweg 4) a płaśiś musyśo 35 euro. Pšosym sobu pśinjasć jaden głažk, kaki, to móžośo sami wuzwóliś.

Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu pšosy wó to, aby se za ten kurs pśipowěźeli (0355/792829).

Słopišća/Schlepzig

Pśednosk wó rybarstwje w Błotach

Stwórtk, 26. julija, pśiźo Christel Lehmannowa-Enders z Lubnjowa z wjelgin zajmnym pśednoskom do Słopišćow (zeger 18.00) do gósćeńca „Zum Unterspreewald“ na Wejsnej droze (Dorfstraße) 41.

Wóna co wulicowaś wó tom, kak jo se to wuwiło z rybarstwom, z rybyłojenim we Błotach a kake powěsći a pśiwěra su z tym zwězane – na pśikład to, až padaju w Błotach žywe ryby z njebja!

Zastup za ten pśednosk płaśi 4,50 €.

Vorstandssitzung der Spreewaldfischer

Die nächste Vorstandssitzung der wendischen/sorbischen Spreewaldfischer Burg und Umgebung findet am Donnerstag, den 2. August, um 19.00 Uhr im Gasthaus Wendig in Burg statt.

Auf der Tagesordnung stehen u.a. aktuelle Themen der Vereinsarbeit, Vorbereitung des Heimatfestes und weitere Kulturveranstaltungen und Verschiedenes.


SERBSKE RYBAKARJE

„Łužyca“ – serbski magacin

Sobotu, 21.07.2018, zeger 13:30 – 14:00, w rbb telewiziji

Tema magacina:

„Ducy w Transkarpatiskej“

Kupka serbskich žurnalistow jo se w juniju wudała do Transkarpatiskeje w „tśikrajowem rožku“. W nejwěcej pódwjacornem regionje Ukrainy jo měrnje žywych wjele narodnosćow a to južo wjele stolěśow.

„Łužyca“ rozpšawijo wó źěle tamnego sćelaka Tisa 1 w głownem měsće Transkarpatiskeje Užgorod, kótaryž producěrujo telewizijne a radijowe programy w ukrainskej a sedym mjeńšynowych rěcach. Jo było wjelgin zajmne dožywiś, kak se to zwónoźijo: wusćełanja, powěsći, rozpšawy a reportaže we wšakorakich rěcach ako na pśikład pó nimsku, ungorsku, rumuńsku, słowaksku, rusojsku a w rěcy Roma.

Kokoty 2018

Sobotu, 28.07.

Barbuk/Bärenbrück, łapanje kokota

Njeźelu, 29.07.

Bórkowy/Burg, łapanje kokota

Sobotu, 04.08.

Turjej/Tauer, łapanje kokota

Njeźelu, 05.08.

Nowa Niwa/Neu Zauche,

rejtowanje wó kołac

Žylow/Sielow, łapanje kokota

Sobotu, 11.08.

Rogozno/Willmersdorf, łapanje kokota

Smogorjow/Schmogrow, zabijanje kokota

Njeźelu, 12.08.

Wjerbno/Werben, łapanje kokota

Sobotu, 18.08.

Janšojce/Jänschwalde, łapanje kokota

Strobice/Ströbitz, łapanje kokota

Njeźelu, 19.08.

Dešno/Dissen, łapanje kokota

Sobotu, 25.08.

Turnow/Turnow, łapanje kokota

Sobotu, 01.09.

Popojce/Papitz, łapanje kokota

Njeźelu, 02.09.

Depsk/Döbbrick, łapanje kokota

Sobotu, 08.09.

Drjenow/Drehnow, łapanje kokota

Móst/Heinersbrück, łapanje kokota

Prjawoz/Fehrow, zabijanje kokota

Gołbin/Gulben, kjarmuša

Njeźelu, 09.09.

Brjazyna/Briesen, łapanje kokota

Sobotu, 15.09.

Góry/Guhrow, zabijanje kokota

Sotobu, 22.09.

Běła Góra/Byhleguhre, Superkokot

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 19.07.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – ten młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

pětk, 20.07.

Muzika a pórucenja:

– Póstrow za źiśi

– Dawamy do rady

– Kulturne pokazki

– Póglědanje na serbski program w radiju

– Póglěd do telewizijnego magacina „Łužyca“

njeźelu, 22.07.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin: nowosći a pśinoski

– tematiske wusćełanje: serbski komponist Dieter Nowak

– Nabóžne wusćełanje (Bernd Pitkunings)

pónjeźele, 23.07.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi

– Dolnoserbski report

– Powěsći

– Póglědajomy do Nowego Casnika

wałtoru, 24.07.

Kulturny magacin:

­– Gaž muzika zagrajo: muzikaliski kaleidoskop

­– Kulturne noticki

srjodu, 25.07.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći

– Naša dolnoserbska rěc


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś