ŹO, GA, CO? ZAPISK TERMINOW

Nižej nalicone terminy stoje teke w śišćanej wersiji Nowego Casnika wótśišćane.
Jolic měniśo, až znajośo wažny abo zajmny termin, kótaryž serbsku zjawnosć zajmujo,
a cośo jen našym cytarjam k wěsći daś, ga pósćelśo jen nam z e-mailom abo faksom
(glej menij „Redakcija“).

Terminy (17.01.18)

Janšojce/Jänschwalde

Cytanje knigłow z bajku

We Serbsko-nimskem domowniskem muzeju buźo Jürgen Tiede stwórtk, 18. januara, zeger 19:00 ze swójich knigłow cytaś. Knigłam se groni „Goldstaub“, to su bajkowe knigły ako słušaju ku wustajeńcy „Goldstaub“ we tom muzeju. We srjejźi stoj Gottlieb, ako co guslowarski strus ze złotowego procha do kloštarja spóraś. Jogo žeńska Lisa co jomu to zadoraś z pomocu serbskeje bogowki Siwa – buźo se jej to raźiś?

Chóśebuz/Cottbus

Premjera lětosnego Zapustowego programa SLA

Pětk, 19. januara, změjo „Pó serbskich slědach“ premjeru, wót zeger 19:30 w Komornem jawišću.

Serbske blido

Srjodu, 24. januara, buźo zeger 18:00 prědne Serbske blido togo lěta Serbskego muzeja. (Ten muzej tuchylu pśebywa we Měsćańskem muzeju na Dwórnišćowej droze 22). Tema wjacora buźo: „Serbšćina w nowej šulskej kazni – co wóstanjo wušej za praksu w Dolnej Łužycy?“. To rozgrono buźo ze serbskim ceptarjom Torstenom Makom, pśedsedarjom Rady za serbske nastupnosći a cłonkom Šulskego towaristwa z. t., a źěłoweje kupki serbske kubłanje pśi ministarstwa.

Hochoza/Drachhausen

Lětosny Zapustowy program SLA

Sobotu, 20. januara, pokažu kus „Pó serbskich slědach“, a to wót zeger 18:00 we „Złotem plonje“.

Brjazyna/Briesen

Camprowanje muskich

Sobotu, 20. januara, budu muske (to groni dorosćone) we Brjazynje camprowaś. Zeger 8:30 budu se muske a žeńske zmakaś we kjarcmje „Ballhaus Eiche“. Wjacor budu te nacamprowane jaja zgromadnje jěsć.

Nowa Niwa/Neu Zauche

Lětosny Zapustowy program SLA

Njeźelu, 21. januara, pokažu kus „Pó serbskich slědach“, a to wót zeger 16:00 gósćeńcu „Oberspreewald“.

Zapusty 2018 w Dolnej Łužycy

Sobotu, 20. januara

– w Bórkowach/Burg

Sobotu, 27. januara

– w Strobicach/Ströbitz

Njeźelu, 28. januara

– w Prjawozu/Fehrow

– w Rogoznje/Willmersdorf

– w Rubynje/Ruben

– w Pśiłuce/Preilack

Stwórk, 01. februara

– Dolnoserbski gymnazium

Sobotu, 03. februara

– w Janšojcach/Jänschwalde

Njeźelu, 04. februara

– w Wjerbnje/Werben

– w Smogorjowje/Schmogrow

Sobotu, 10. februara

– w Tšadowje/Stradow

– w Myšynje/Müschen

– w Kózlem/Casel

Njeźelu, 11. februara

– w Běłej Górje/Byhleguhre

– w Turjeju/Tauer

– w Tšupcu/Straupitz

Sobotu, 17. februara

– w Nowej Niwje/Neu Zauche

– w Drjejc/Drewitz

– w Rogowje/Hornow

– w Popojcach/Papitz

– w Njabožkojcach/Długach Naundorf/Fleißdorf

Njeźelu, 18. februara

– w Žylowje/Sielow

– w Hochozy/Drauchhausen

– w Škódowje/Skadow

– w Gołbinje/Gulben

Pětk, 23. februara

– w Radowizy/Radewiese

Sobotu, 24. februara

– w Zaspach/Saspow

– w Mósće/Heinersbrück

– w Žylowku/Merzdorf

– w Barbuce/Bärenbrück

– na Górach/Guhrow

– we Wusokej/Märkischheide

Njeźelu, 25. februara

– w Dešnje/Dissen

– w Kśišowje/Krieschow

Sobotu, 03. měrca

– w Strjažowje/Striesow

Njeźelu, 04. měrca

– w Depsku/ Döbbrick

– w Brjazynje/Briesen

Sobotu, 10. měrca

– w Radušu/Raddusch

– w Nowej Wjas/Neuendorf

Njeźelu, 11. měrca

– w Turnowje/Turnow

Woklapnice

Wjerbno/Werben: stwórtk, 18. januara, zeger 19:00, we hotelu „Zum Stern“.

Prjawoz/Fehrow: pětk, 19. januara, zeger 19:30, w prjawoskem športarskem domje.

Strjažow/Striesow: pětk, 19. januara, zeger 19:00, we strjažojskem gósćeńcu „Zum Dorfkrug“.

Turjej/Tauer: pětk, 19. januara, zeger 19:00, w turjańskem gósćeńcu „Landgasthof“.

Zapusty kóńc tyźenja

Bórkowy/Burg

Sobotu, 20. januara, swěśi młoźina we Bórkowach swój 125. zapust. Zmakaś budu se zeger 14:00 na swěźeńskem naměsće. Na tom měsće buźo wjacor wót zeger 20:00 reje we stanje.

Prjawoz/Fehrow

Gólcy a źowćka prjawoskeje źiśownje „Małe myški“ swěśe teke zaupst. To buźo njeźelu, 21. januara. Małe zapustarje zmajakaju se zeger 13:30 we Sportarskem domje we Smogorjowje. Tam buźo prědny źěl pśeśěga. „Błośańska tśochtawa“ („Rumpelguste“) wjeźo te małke zapustarje do susednego Prjawoza. Tam budu hyšći raz pó jsy śěgnuś a wjacor we kjarcmje „Gasthaus Lucas“ zgromadnje rejowaś.

„Łužyca“ – serbski magacin

Sobotu, 20.01.2018, zeger 13:05 – 13:35, w rbb telewiziji

Tema magacina:

„Na zasejwiźenje zyma“ – tśi generacije swěśe zapust

Zapust jo nejwětšy serbski swěźeń na zachopjeńku lěta. Pó starem nałogu dej se zyma wugnaś, aby mógło nalěśe pśiś. W Bórkowach a někotarych wokolnych jsach swěśi se zapust. W Bórkowach grajo serbska drastwa wjeliku rolu. Wósebnje lapy su w tej jsy wjelike a kšasne. Zapust jo napinajucy swěźeń pśi niskich temperaturach. Dla togo se wjele rejujo. Swěźeń zachopijo se z woblekanim serbskeje drastwy w zajtšnych góźinach a zakóńcyjo se zeger jadnogo pśiducego dnja.

Anja Kochojc woglědajo se tšojenje, slěźi a pšaša se za tradicijami. Wóna wuknjo něco wó pśedstajenjach gódnoty zapustarjow a co wěźeś, kaku rolu grajo serbska rěc we wšednem dnju a pśi swěśenju. Jo to swěźeń, kótaryž wótbłyšćujo wólu serbske nałogi zdźaržaś, kusk wšedneje kultury, kótaraž to stare wuchowajo a glědajucy na wjasołosć k modernemu towaristwoju słuša.

Bramborske serbske radio rbb

stwórtk, 18.01.

Łužyske impresije:

­– BUBAK – ten młody magacin

– Dopołnjujomy muzikowe žycenja pśisłucharjow

– Gratulacije dnja

pětk, 19.01.

Muzika a pórucenja:

– Póstrow za źiśi

– Dawamy do rady

– Kulturne pokazki

– Póglědanje na serbski program w radiju a do magazina „Łužyca“

– Gratulacije dnja

njeźelu, 21.01.

Program za cełu familiju:

­– Aktualny magacin: powěsći a pśinoski

– „Fryco Rocha – wuznamny dolnoserbski basnikaŕ“

– Nabóžne wusćełanje ­– Gratulujomy

pónjeźele, 22.01.

Łužyca cora a źinsa:

­­– Póstrow za źiśi

– Dolnoserbski report

– Powěsći

– Póglědajomy do Casnika

wałtoru, 23.01.

Kulturny magacin:

­– Kulturne noticki

­– Gaž muzika zagrajo: wurězki z „Wósebnego koncerta na progu lěta ze serbskeu muziku“

– Gratulacije dnja

srjodu, 24.01.

Magacin k połdnju:

­– Aktualnje z Łužyce

­– Powěsći

– Naša serbska rěc (serija)

– Gratulacije dnja


(UKW 93,4 MHz a 100,4 MHz)

tel. (0355) 14 39 171

internet: www.rbb-online/sorben

wót pónjeźelego do pětka wót zeger 12.00 do 13.00,

wóspjetowanje: k wjacoru zeger 19.00;

njeźelu wót zeger 12.30 do 14.00

 

 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś