„Wótmólowaś jo za mnjo droga“

Von Ines Neumannojc Mittwoch, 05. Dezember 2018
Jatšowne rejtowanje wokoło 1990. Fotograf jo ceły źeń sobu gnał a jo z wjele perspektiwow wótmólował.
Teke z drugich regionow a wót drugich tšojenjow ma Helfried Strauß wjelgin zajmne fota. Foto: dkw

Z Města/Cottbus. W Chóśebuzu mamy wjeliki muzej za wuměłstwo Dieselkraftwerk (dkw). Zwětšego pak to wjelike wuměłstwo se njezaběra ze serbskeju kulturu.

Hynac jo w aktualnej wustajeńcy „Vom Leben“ fotografa Helfried Straußa. Tam jo kradu wjele fotow wót serbskego jatšownego rejtowanja wiźeś. Je dokradnje pśelicyś by wěsty cas trało. Wuměłc jo Casnikoju gronił, až jo jich wokoło 275. Wětšy part wustajeńce jo jatšownemu rejtowanju pósćony.

Helfried Strauß jo kóńc 1980ych lět a zachopjeńk 1990ych lět kradu wjele wótmólował wót serbskego jatšownego rejtowanja. 1990 jo jaden ceły źeń sobu gnał wót Ralbic do Kulowa a slědk. Wšykne te 18 kilomejtarje. Fotograf jo Casnikoju wulicował, až jo pótom wjelin gjardy był, až jo to wšykno zwónoźeł. Njejo ga musał tam „jano“ sobu hyś, ale zwětšego jo musał chwataś a gnaś, aby był zasej prězy a mógał wóttam śěg rejtarjow fotografěrowaś. „Som stawnje ganjał“, jo gronił.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen