Kak maju dźěćetka we Slěpjańskich jsach wuglědaś?

Von Stefanie Krawcojc Mittwoch, 05. Dezember 2018
Elvira Rathnerowa (srjejź), Hartmut Hantšo (pšaw.) wót towaristwa Kólesko a Werner Böhme wót Towaristwa za woplěwanje regionalneje kultury w srjejźnej Łužycy na pśedstajenju knigłow „Gładźarnica“. Foto: A. K. Repro: NC

Matej Handrik by se wjaselił. Na stwórtem adwenśe lěta 1918 jo ten serbski slěpjanski faraŕ prědny raz žognował to dźěćetko w cerkwi. Wšak su 1918 swěśili prědne gódy pó Prědnej swětowej wójnje. 100 lět pózdźej su wšykne dźećetka tych wósymich saksojskich jsow slěpjańskeje wósady wopisane a dokumentěrowane za pśiduce generacije . Za tym stoj towaristwo „Kólesko“, ako jo rowno wudało knigły „Gładźarnica. Die Schleifer Tracht. Slěpjańska burska drasta. Dźěćatka“. Elvira Rathnerowa jo pśigótowała teksty a jo wuzwóliła fota. Juliana Kaulfürstowa jo była lektorka, Jörg Tausch jo wugótował bildku na wobalce, Karsten Nitsch jo wótmólował a Gerald Schön jo był zagronity za wugótowanje a sajźbu. Titel „Gładźarnica“ dej cesćíś gładźarnice (woblekarki). Załožba „Doma w Slěpem, Rownem a Mułkojcach“ jo to spěchowała.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen