Dalej tak jo slěpa gasa!

Von Uwe Gutschmidt Mittwoch, 09. Januar 2019

K artikeloju „Wjednik RCW: ‚Zmys-lenje towarišnosći we cełem jo wina‘“ (NC 51/2018, 2. bok)

Rěcny centrum Witaj jo zawod (Betrieb) Domowiny. To což dr. Zakar wó problemach Witaj-wucby jo gronił (NC 51/2018), tomu ako Pónaschemu pśigłosujomy. Wjele, wjele lět sejźe cłonki Domowiny w serbskej raźe, su se pilnowali na dobro serbšćiny, ale wuspěchy su snadne. Wše dejali se sednuś za blido a zgromadnje rozmyslowaś, kak dalej. Njejźo mimo kubłańskeje konference, njejźo how mimo Domowiny.

My móžomy how RCW a Domowinu pódpěrowaś. 1. Co jo móžno w starem systemje pólěpšyś? 2. Źo su nowe puśe notne? 3. Kak jo to móžno pśesajźiś? 4. Chto grajo pśi tom kaku rolu?

W teksće ewaluacije wordujotej na jadnom boku zastupny jadnaŕ Domowiny a pśedsedaŕ Pónaschemu kritizěrowanej. My smy zwólniwe ako Pónaschemu naš poměr pólěpšyś. By dejali gromadu akciju Jo, za tebje! wóžywiś a serbske rěcne rumy stwóriś. To jo pód županom M. Nowakom až do 2014 lěpjej klapowało. Pónaschemu ma nejwuspěšnjejše lěto 2018. Mamy 6 luźi w serbskem sejmje. Smy zwólniwe Domowinje pomagaś swój poměr k serbskemu sejmoju pólěpšyś.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen