Nicht se njanamakajo, kenž pjero do ruki wzeł

Von Gregor Wieczorek Mittwoch, 09. Januar 2019

Kaž we zachopjeńku jo było wiźeś, až Casnik njej njekśesćijańske łopjeno, ale kśesćijańske pismo, tak jo wón hyšći źinsa, a njama žednogo towaristwa z kśesćijańskimi tatanjami a njeseda, źož te lakarje sedaju. Nejpjerwjej pśiźo pśece Bog, a pótom hyšći raz Bog a pótom hyšći raz! We kótarem domje tak se namakajo, tam se bydli derje, – a we kótarem pismje to jo k zmakanju, tam se lazujo derje. Kaž howac, tak tež hyšći źinsa ma Casnik bramborsku wutšobu a njoco nic wěźeś wót takich, kótarymž nic na swěśe njej pšawe a togodla njespokojne su ze wšyknym, což za jich gubu njej a swarje a šćokaju na krala, kněstwo a wušynu. Chtož krala njelubujo, kak ten dejał Boga lubowaś? Casnik njej turkojski, njej francojski, ale bramborski! To jo na kuždem łopjenje to prědne słowko. Chtož wócy ma k glědanju, ten glědaj! A jo-li Casnik ned prědny źeń wopokazał, až jano za serski lud źěła, ga wopokažo to hyšći źinsa. Togodla stoj pśi tom „bramborskem“ kuždy raz teke „serski“ Casnik.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen