„Ten ceły swět cu lubowaś a mólowaś a mólowaś“

Von Jutta Kaiser Mittwoch, 09. Januar 2019
Irmgard Kulejowa. Foto: Martina Arlt

Na wjacor 9. decembra 2018 jo znata Bukojska mólarka – 91lětna – z togo swěta wujšła. Naroźiła jo se Irmgard Kulejowa 17. awgusta 1927 ako Lotherojc źowćo w Barlinju. Pó rozejźenju starjejšeju, wrośi se mama z jadnasćolětneju źowku do domacnego Bukowa, blisko Grodka. Tam, slězy gólki a w lěśe 1985 wótbagrowanem Bukowom, bydlašo Irmgard Kulejowa až do skóro slědnych mjasecow swójogo žywjenja. Akle, ako njejstej to chórosć a móc wěcej pśiwdałej, jo ze śěžkeju wutšobu dejała pśiwześ swój slědny pśebytk we wótwardowarni w Lubušu. Tam jo něnt swójej mucnej wócy na pśecej zacyniła. Dajmy jej wótpócywaś, pśeto „Irmchen“, ako smy ju lubosnje pomjenjowali, njeby mógała žywa byś mimo papjery, šćotki a barwow.

Pśecej, gaž se na bukojsku mólarku myslim, wótwórijo se mě pśed wócyma wobraz: Wjele luźi, swěźeński ruš. We srjejźi sejźi žeńska, pśed sobu stafelaju. Pśez běłu papjeru šwyra se ruka z wołojnikom. Pak casy zwignjo mólarka głowu, glěda na swój model, pón zasej na łopjeno. Wokoło njeje pśiglědajuce luźe ju njemóle. Na papjerje nastanjo cłowjeske woblico – žeńscyny portret.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen