Co nam wulicujo stare wopismo górjejbranja?

Von Nowy Casnik Mittwoch, 09. Januar 2019
Serbske wopismo górjejbranja, pódpisane wót fararja Biegera.

Marta Lehmannowa, roźona Měńkojc z Turnowa, jo wušej 90 lět stara a bydli cas žywjenja na swójom narodnem dwórje. Jeje starstwo njejo lažko k wugódanju, pśeto jeje licy stej gładkej a cerwjenej a mimo ropow. Jej źo se derje, wóna jo strowa a móžo sama se a swój dwór wobstaraś. Dla tog, až bydli sama, wjaseli se, gaž pśidu znate, pśijaśele abo swójźbne k njej woglědat.

K cestym woglědarjam słuša Johanna Pontowa z Drjenowa. Wobej žeńskej pśisłušatej cerkwinemu zgromaźeństwu Drjenow–Picnjo. Johanna ma za swóju słušnosć, až pomoga pótrjebnym cłonkam zgromaźeństwa. A wóna jězdźi Marśe na kafej a na rozgrono, a cyni to rada a wót wutšoby. Naspjet ma Marta k njej dowěru a dajo jej z casami pór euro sobu ako zmilny dar za pótrjebne w Africe abo hynźi na swěśe, źož luźe śerpje nuzu.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen