Pó ewaluaciji jo cas za kubłańsku klawsuru

Von Gregor Wieczorek Donnerstag, 07. Februar 2019

Z Bórkow/Burg. Lětosa dej se pśewjasć ta dłujko póžedana klawsura k temje „serbske kubłanje“. To jo wobzamknuła dolnołužyska župa na głownej zgromaźinje pětk we Wendigojc kjarcmje. Něnto jo pšawy cas za to, pśeto ewaluacija jo dokóńcowana a jeje rezultaty su zjawne – jo gronił župan Wyliam Janhoefer.

Wjednica RCW dr. Beata Brězanowa jo delegatam ned zlubiła, až RCW buźo ten nadawk pśewześ. To buźo fachowa klawsura, źož budu móc se na wuknjeński proces koncentrěrowaś a se pšašaś, kake resurse stoje k dispoziciji a za co deje se nałožyś. „Situacija buźo pominaś wót nas skobodne a zwažne rozsuźenja“, jo wóna pśipowěźeła.

Pśedsedaŕ Towaristwa za serbsku rěc w cerkwi dr. Hartmut Leipner jo napominał, až ewaluacija dej byś slědne warnowanje, a za tu wěc dejali wšykne mócy nałožyś. Župan Wyliam Janhoefer jo naspjet kritizěrował „prowokatiwne artikele“ we LR, źož ceptarje worduju „směšone a kaž rampa pśez wjas gónjone“. A: „My njedejali grěšnika pytaś, ale naš nadawk buźo, wšykne pód jaden kłobyk spóraś a gromaźe wót ministaŕstwa póžedaś, co my Serby w šulstwje za zdźaržanje rěcy pótrjebamy“.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen