Premjera: Serbske źiwadło w Radušu

Von Horst Adam Donnerstag, 16. Mai 2019

Z Raduša/Raddusch. Ga su w Radušu, w tej wjelikej nimsko-serbskej jsy mjazy Wětošowom a Lubnjowom, na kšomje Błotow, raz źiwadło grali? To nichten tak pšawje njewě. Móžo pak byś, až su we wjelgin starem casu, pśed sto a wěcej lětami, tam teater grali, tak ako w młogich drugich serbskich jsach w Dolnej Łužycy. Wěrno pak jo, až su byli komedijanty pó lěśe 1990 južo raz tam. Serbske pupkowe źiwadło z Budyšyna ga jo tam wustupiło w tamnej źiśecej zagrodce „Marjana Domaškojc“, źož ga wuknu źowća a gólcy pó WITAJ dolnoserbsku rěc. Ako su wulicujo, jo se to tym źiśam wjelgin spódo-bało.

Něnt, 4. maja, jo pśijěło wjelike profesionalne źiwadło do Raduša. Grajaŕka a tśo grajarje z Nimsko-serbskego ludowego źiwadła z Budyšyna ga su tam pśedstajili swóju nowu dolnoserbsku inscenaciju „Łapanje šefa“.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen