Žeden Bog mimo tebje

Von Bernd Pittkunings Donnerstag, 16. Mai 2019

Ochranojske gronko za rozhelony jo: „Nicht njejo ako ty, a njejo žeden Bog mimo tebje.“ (2. Sam 7,22). Take słowa krala Dabita zně nejpjerwej źiwnje, dokulaž Bog groni Mojzasoju južo w prědnej kazni: „Ty njedejš žednych drugich bogow pśi mnjo měś.“ (2.Mojz. 20,3). Zazdaśim pśipóznajo Bog drugich bogow, ale Dabid nic. Ale žydojska tradicija jo taka, až dej kuždy wó słowach thora pśemyslowaś a wó tekstach diskutěrowaś. Kśesćijańsko-cerkwina tradicija jo była do reformacije taka, až jo była wósadnikam diskusija wó tekstach biblije zakazana, dokulaž kuždy bibliski tekst jo płaśeł ako tomu pisarjeju direktnje wót Boga do pjera diktěrowany tekst. Diskutantam jo grozyło pśegónjowanje ako kjacaŕ. Kogož bamž jo wumjenił ako bźezpšawnego (vogelfrei), togo jo směł kuždy zabiś. Pódobna idejka wó Swětem słowje jo se pózdźej teke pśesajźiła za Islam, źož su wobtwarźili, až profet Mohamed jo wšykno tak napisał, ako Allah jo to jomu gronił. Togodla teke jo wujšło prědne pśełožowanje korana do engelšćiny akle w lěśe 1734.

(0 )
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten
 
  • Zustellung der Wochenzeitung durch einen Zusteller oder durch die Post
  • Unsere Zeitung ist ein Muss für jeden, der sich für die Sprache, Kultur und den Alltag des autochthonen slawischen Volkes interessiert.
  • für 18,00 € jährlich

Zeitung bestellen

  • voller Zugang zu Nowy Casnik online und zum E-Paper
  • zusätzliche Funktionen (Archiv, Kommentieren, Bewerten, als PDF speichern)
  • für 13,20 € jährlich (für Abonnenten der gedruckten Ausgabe nur 7,80 €)

Zugang bestellen