List na redakciju

Mań nazgónjonych didaktikarkow

Awtor: Dr. Christiana Piniekowa z Chóśebuza srjoda, 22. měrc 2017

Wótegrono na komentar Bernda Pittkuningsa „Njamamy dosć pjacow“ (NC 10/2017, 6. bok) [k artikeloju „Didaktika dolnoserbskeje rěcy“ (NC 7/2017, 2. bok)]

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś