Slěpe: Luźe muse swój pśichod wótnowotki planowaś

Awtor: Andreas Kirschke srjoda, 14. junij 2017

Slěpe/Schleife. Za tym, ako koncern LEAG jo wótstupił wót planow wótbagrowanja slěpjańskich jsow, jo se za gmejnu zachopiła nowa śěžka faza: Wóni muse wótnowotki wuzgónjowaś a se jadnaś, co wobydlarje zapšawym pód nowymi wobstojnosćami kśě. To jo pódšmarnuł Jörg Funda, zastupny šołta slěpjańskeje gmejny na wobradowanju gmejnskeje rady wałtoru tyźeń. „My smy źaseś lět planowali pśesedlenje. Něnto jo wšo zachyśone a my musymy se wótnowotki orientěrowaś. Kraj Sakska, koncern LEAG a zgórjelski wokrejs muse na kuždy part pśipódla byś“.

Co se pótrjeba něnto nejnuznjej, co musy se nejpjerwjej cyniś? Gmejna co se nejpjerwjej staraś wó wótpóranje njerěšneje wódy, wu-twarjenje spěšnego interneta a librowanje gaza k topjenju. Teke wjele priwatnych a komunalnych chromow musy se wupórěźaś – we tej nastupnosći njejsu we slědnych lětach nic cynili, se myslecy, až budu se pśesedliś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś