Gósća jo naša situacija zajmowała

Awtor: Nowy Casnik srjoda, 09. awgust 2017
Manźelstwo McLeod w Rěcnem centrumje WITAJ. Foto: M. N.

Zachadny stwórtk, 27. julija, stej póbyłej w Rěcnem centrumje WITAJ w Chóśebuzu prof. dr. Wilson McLeod ze swójeju žeńskeju Konstanze. Wilson McLeod jo prof. za gelisku rěc, literaturu a kulturu na uniwersiśe w Edinburgh w Šotiskej a Konstanze McLeod jo we swójej disertaciji pśirownowała gelisku mjeńšynu, ako bydli w Šotiskej, ze Serbami w Nimskej. Dokulaž som tegdy pósuźowała jeje doktorske źěło, su nastali wósobinske styki.

Njejo to jeju prědny woglěd we Łužycy, Konstanze McLeod jo samo referěrowała na našom kolok-wiumje „Pjenjez jo kněz“ na BTU w lěśe 2013. Njejstej tenraz pak byłej jano mójej priwatnej gósća, ale som jeju pśepšosyła do Rěcnego centruma WITAJ. Tam smy w dlejšem rozgronje, na kótaremž su se wšykne pśitomne sobuźěłaśerje Rěcnego centruma wobźělili, našu situaciju rozkładowali a pśirownowali z wobstojnosćami geliskeje mjeńšyny. Gósća jo naša aktualna situacija wjelgin zajmowała, wósebnje naše rěcne, politiske a kubłańske aktiwity. A dokulaž jo serbska kupka pśed krotkim była we Waliziskej, smy samo to pśirownańske koło mógli hyšći šyrjej wupśestrěwaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś