„Wjeliki źěk wót gymnaziuma“

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 16. maj 2018
To jo źěl gótowarjow online-kursa (wótlěwa): programěrarja Korla Šołta a Kai Limadjaja, pedagogowce Karin Schöne a Antje Neuhoff, kreslaŕ Šćěpan Hanuš a sorabist Stanislav Tomčik. Foto: I. N.

Z Chóśebuza/Cottbus. Anka Hille-Sickertowa jo była 26. apryla połna chwalby. Góźba za to jo była prezentacija prědnego online-kursa dolnoserbskeje rěcy. W klubowni Dolnoserbskego internata su programěrarje, pedagogi, rěcne fachniki, kreslaŕ a direktor Załožby za serbski lud prezentěrowali toś to wjelicke źěło. Tak až jo wjednica Dolnoserbskego gymnaziuma kněni Hille-Sickertowa z połnym pšawom chwaliła, kak derje mógu wuknice a wukniki z tym kursom sami wuknuś abo nadawki dostaś za swójske zaběranje. Pśi tom njejo jano wuzwignuła te rěcno-pedagogiske móžnosći, ale teke, až kurs jo optiski kradu rědnje wugótowany. A pśez comic, kótaryž wjeźo pśez cełe jadnanje, jo ta motiwacija bejnje wjelika, aby dalej gótowali. Coš ga zgóniś, kak dalej źo.

Wugótowany jo ten kurs pópšawem za dorosćonych, kótarež kśě serbsku rěc wuknuś. Njejsu z tym wězane na cas a wěste město a mógu samo ze smartphonom něźi ducy serbsku rěc wuknuś. Až ten koncept funkcioněrujo, jo se južo pokazało z prědnym kursom górnoserbskeje rěcy. Tam jo se w běgu prědnego lěta 650 luźi pśijawiło.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś