„Serbska rěc a Witaj-kupka lažytej mě na wutšobje“

Awtor: Alfons Wićaz srjoda, 16. maj 2018
Šołta Fryco Wojto doma w Hochozy. Fośe: Alfons Wićaz

Dwójorěcna gmejna Hochoza jo ze swójimi 850 wobydlarjami wusko zwězana ze serbskeju kulturu. Wó to stara se tek jeje 77lětny šołta a maminorěcny Dolnoserb Fryco Wojto. Z nim jo se Alfons Wićaz rozgranjał.

Wy sćo mjaztym južor 25 lět dłujko šołta w Hochozy. Co to za Was wóznamjenijo?

Fryco Wojto: Za mnjo jo wažne, až se ako šołta staram wó zajmy wobydlari gmejny we wšyknych wobłukach a až pśecej k dispoziciji stojm. Ako šołta dejš wšuźi pśibyłny byś.

Wy sćo roźone w Hochozy a pó-znawaśo se ako Serb, ak swóju maminu rěc wšednje nałožujo. Kak wuglěda scełego ze serbstwom we jsy?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś