DSG: Pótrjebamy ceptarje za bilingualnu wucbu muziki. Stipendium dej pomoc

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 11. julij 2018

Z Chóśebuza/Cottbus. Wósebny stipendium za studenty, kótarež kśě studěrowaś na ceptarske serbsku rěc we kombinaciji z muziku – taku ideju jo zjawił Uwe Kuhlmann, wucabnik Dolnoserbskego gymnaziuma a koordinator za wušy schójźenk, na wobradowanju kubłańskego wuběrka Domowiny pónjeźele tyźeń we wjažy gymnaziuma. Muzika jo wu nich jaden wót dweju bilingualneju fachowu – pódla wucby historije (stawizny) – ak dejtej se wót nowego šulskego lěta wót 10. klase až do abitury we serbskej rěcy wucyś. Aby we pśichoźe jim serbskorěcne ceptarje za muziku njewubrachowali a aby wěste było, až taku wucbu budu móc stawnje pśewjasć, teke gaž jaden ceptaŕ schórjejo, ga za to deje se wše zagronite za casa staraś. To jo nam wulicowała Angela Šurmanowa, wucabnica gymnaziuma a cłonk Serbskeje rady, kótaraž jo tam gromaźe z pśedsedarjom rady Torstenom Makom na wobradowanju pódla była. Brach na serbskich wucabnikach a pedagogach a dobyśe nowych, to jo za jeje suźenim „ten nejwěcej palecy problem“, tak ako w Dolnej, tak teke w Górnej Łužycy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś