SLA: Skóro zachopiju nowu grajnu sezonu

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 12. september 2018

Z Budyšyna/Bautzen. Serbski ludowy ansambel wusći se pó lěśojskej pawzy na nowu grajnu sezonu w Dolnej Łužycy. Srjejź oktobera budu wóni nejpjerwjej pokazaś we źiwadle Piccolo w měsće nowy folklorny program Naša Hanka w wěncu stoj – Swajźbarske parle. Tenraz buźo se to tšojenje na jawišću wjerśeś wokoło tradicionelneje serbskeje swajźby. K tomu słuša rejowarska scena „Pśiswajźba“ (=Polterabend), to buźo prapremjera z kompoziciju Liany Bertókoweje. Pśiglědarje budu wiźeś styri tradicionelne swajźby: z našych dolnołužyskich stronow, katolsku swajźbu z Górneje Łužyce, a teke swajźbu ze Slěpego a z Blunja. Graś budu se kompozicije Detlefa Kobjele, Korla Awgusta Kocora a Jana Pawla Nagela.

Kóńc nowembera kažo SLA starjejšym a źiśam na familijowe zarědowanje „Maks a Moric“ w nimskej a serbskej rěcy do konserwatoriuma w měsće. To buźo „koncert we bildach“ z powědarjom za źiśi wót 6 lět a starše.

Program k zapustoju budu w januaru pśedstajiś na Komornem jawišću w měsće, w Złośanem plonje w Hochozy a w kjarcmje Górne Błota w Nowej Niwje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś