Su rezultaty Witaj-ewaluacije pótajmne?

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 12. september 2018

Z Pódstupima/Potsdam. Na swójom 30. pósejźenju w aktualnej wólbnej perioźe jo se zmakała Rada za nastupnosći Serbow (Serbska rada) 4. septembra w krajnem sejmje w Pódstupimje. Tych temow jo było wjele a jadno śěžyšćo jo było zasej kubłanje.

Nowa naźeja za serbske šulske póstajenje?

Pla aktualnych wuwiśow na kubłańskem pólu su serbske fachniki zamólone a njejsu wěste, co deje se mysliś. Na jaden part su byli dosć optimistiske, což nastupa Serbske šulske póstajenje SWSchulV. Za tym, ak jo była južo wěcej lět zwada wó tom, su měli na slědnem zmakanju z kubłańskim ministarstwom (MBJS) 30. awgusta zaśišć, až skóńcnje su na dobrej droze. Naraźenje MBJS za kompromis za formulacije SWSchulV jo se serbskim zastupnikam spódobało. Referentka Serbskeje rady za kubłańske nastupnosći Angela Šurmanowa jo groniła, až su měli ten zaśišć, až su se lětadłujke wójowanja wupłaśili a až něnto jo konstruktiwne zgromadne źěło z MBJS móžne.

Detaile aktualnego naraźenja pak njejsu zjawnosći k wěsći dali. Ministarstwo ga pomina, až zjawnosć jo we tom wikowanju wuzamknjona.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś