Nowy Rozhlad

Awtor: Stefanie Krawcojc srjoda, 12. september 2018

Gano jo wujšeł nowy „Rozhlad“. Te wjelike pśinoski su zwětšego górnoserbske a tematizěruju imersiju w šulach, Serby w Ludowej komorje NDR a rozgrono z mólowarku Iris Brankačkoweju. Jubilarka wudaśa jo Wórša Lanzyna, wuměłcowka ga buźo 90 lět stara. Wětšy pśinosk na dolnoserbski jo „Łužyca ako inowatiwny region europskeje mjeńšynoweje politiki“. We njom wopisuju Hauke Bartels, Fabian Jacobs, Lutz Laschewski a Měto Nowak strukturnu změnu we Łužycy, ako we zjawnosći se naglěda jano ako góspodarski problem, źož pak teke šanse transformacije za Serbow su wiźeś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś