Ryby mógu we rěce zasej tam a znak wandrowaś

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 09. januar 2019
Pśetwarjone pušćadło z trepami za ryby pla Smogorjejskego bonhofa, tam, źož Połnocny kanal a Małksa (na kórśe Großes Fließ) se makatej. Derje móžośo wiźeś nowe trepy, pśechody, pśez kótarež ryby mógu pušćadła pśewinuś ( na kórśe „Verbindung“ pomjenjone). Foto: z archiwa F. Friedricha

Z Hochoze/Drachhausen. Ryby mógu zasej wandrowaś tam a znak we Połnocnem kanalu a z kanala do Małkse a znak. To jo serbskim rybakarjam wulicował sobotu na jich głownej zgromaźinje eksperta Frank Friedrich z Woltersdorfa pla Barlinja we swójom fachowem referaśe. Wón jo rozkładował, kak funkcioněruju nowe trepy za ryby pla Smogorjowa, źož Połnocny kanal (Nordumfluter) se maka z Małksu. Małksa běžy tudy pód Połnocnym kanalom we pódzemskej renje, a teke kanal sam jo na tom měsće gaśony pśez wjelike pušćadło. Hyšći pśed dwěma lětoma njejsu ryby mógali te zadory pśewinuś. Ale kraj Bramborska jo to pušćadło łoni kradu pśetwarił, a to jo se stało we ramiku wjelikego masterplana za Sprjewju, źož jo wustajone, až ryby deje móc zasej mimo zadorow rěku górjej a dołoj wandrowaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś