Druge gronje tym grabam draby

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 09. januar 2019

Awtor wukładujo we swójom intresantnem nastawku slěpjańsku legendu wót grabow, měnjecy, až se we njej chowa spomnjeśe na cas 30lětneje wójny a na šwedojske wójnstwo. My kśěli tomu rozkłaźenju łonko dalšnych argumentow pśichyśiś, kótarež tu tezu mócuju.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś