Kooperaciske dogrono wó olympiaźe pódpisane

Awtor: Ines Neumannojc stwórtk, 14. měrc 2019

Z Chóśebuza/Cottbus. Centralna olympiada serbskeje rěcy (COSR) za wuknice a wuknikow 6. lětnika Dolneje a Górneje Łužyce wótmějo se lětosa wót 8. do 10. apryla k 53. razoju pó zwuconej wašni w Zaružu (Wodowe Hendrichecy/Seifhennerdorf) w Górnej Łužycy blisko granice k Českej republice.

Mjasec do zachopjeńka jo pódpisało Serbske šulske towaristwo (SŠT), jeje wugótowaŕ, głowny organizator a zagronite, kooperaciske dogrono ze Źěłanišćom za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC). Ta krajna institucija Bramborskeje buźo SŠT lětosa prědny raz oficialnje pódpěrowaś pśi dolnoserbskich nadawkach za olympiadu a buźo na městnje teke prezentna z fachowo-pedagogiskim a rěcnym pśewóźowanim.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś