Komentar

Styri raze wólit hyś!

Awtor: CHristiana Piniekowa stwórtk, 16. maj 2019

Bramborske luźe mógu lětosa tśi razy wólit hyś, Serby samo styri raze, dokulaž buźo teke (listowe) wuzwólowanje Rady za serbske nastupnosći kraja.

Na wólbnem łopjenje (Wahlschein) komunalnych wólbow jo nanejmjenjej we głowce teke serbske mě města Chóśebuza zapisane, bóžko pak hyšći nic na głosowańskem cedliku (Stimmzettel). A w mójom wólbnem krejzu kandiděruju někotare serbske luźe.

Europske wuzwólowanje jo wó wjele wobšyrnjejše. Głosowański cedlik Bramborskeje jo 94 cm dłujki! 40 partajow z wušej 370 kandidatami a kandidatkami jo nastupiło. Wót nich jo wšak jano mjenjej ako sedmy źěl z pódzajtšnych krajow Nimskeje. Licymy-li Barlin k tomu, pśiźomy na mjenjej ako tśeśinu (ein Drittel). Pla partajow, kenž su w zwězkowem sejmje zastupjone, wuglěda rozdźělenje tak (pó rěźe głosowańskego cedlika nalicone): SPD: 10 kandidatow /1 Barliń, CDU: 5/ 1 Potstupim, 1 Barliń, 1 Königs Wusterhausen, Lěwica: 10/ 3 Barliń, 1 Sakska, 1 Bramborska, AfD: 10/ 1 Sakska, 1 Barliń, Zelene: 9/ 5 Barliń, FDP: 10/ 1 Duringska. To mě pokazujo, až jo politiska a góspódaŕska Europa hyšći ceło pregowana wót pódwjacornonimskich krajow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś